CANIS-HIPO-LAMOTERAPIE               

 

aktivity s koněm

                                                                  

další z forem animoterapie, kdy kontakt se zvířetem pomáhá navodit zlepšení psychické pohody

i fyzického rozvoje a tím celkově ovlivňuje zdravotní stav klienta.

 

Jedná se o práci skupinovou nebo individuální.

Podle potřeb jednotlivých klientů je při "hipoterapii" ať již při práci ze země nebo z koňského hřbetu rozvíjena schopnost poznávání, respekt a porozumění, nácvik dovedností, samostatnost.

                                                   

Pro výkon této činnosti jsou využíváni speciálně připravení koně s dobrým charakterem, kteří jsou spolehliví, dobře ovladatelní a mají klidné reakce na nepředvídatelné podněty ze strany uživatelů.