CANIS-HIPO-LAMOTERAPIE               

 

aktivity se psem

                                 

jde o jednou z forem animoterapie, kdy kontakt se zvířetem pomáhá navodit zlepšení

psychické pohody a tím je ovlivňen i celkový zdravotní stav klienta.

Jedná se o práci skupinovou nebo individuální.

Podle potřeb jednotlivých klientů je při "canisterapii" rozvíjena schopnost komunikace,

zapojení se do kolektivu, zlepšení jemné i hrubé motoriky, rozvoj citové vazby,

cílené a soustředěné chování  a v neposlední řadě při polohování uvolňování spasmů.

                                                                  

Pro výkon této činnosti je využíván speciálně vycvičený pes s canisterapeutickými zkouškami.